Thye-Lokenberg

Chów świń jest obecnie ściśle uregulowany przez szereg przepisów, których hodowca musi przestrzegać pod rygorem sankcji finansowych. Ogólne zasady obejmują kwestie oświetlenia, hałasu, wentylacji oraz kontroli nad zwierzętami. Te aspekty są nie tylko kluczowe z uwagi na dobrostan zwierząt, ale również wpływają na efektywne prowadzenie gospodarstwa.

Kwalifikacje hodowcy

Osoby odpowiedzialne za obsługę zwierząt powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, takie jak świadectwo ukończenia szkoły rolniczej lub praktyczne doświadczenie w pracy z zwierzętami. Wiedza dotycząca żywienia, pielęgnacji i bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami jest niezbędna. Specjalistyczne instytucje oferują szkolenia w zakresie chowu zwierząt gospodarskich, z których można skorzystać przed podjęciem decyzji zakupie i hodowli trzody chlewnej.

Oświetlenie i hałas

Zwierzęta wymagają odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniach gospodarskich. Preferowany jest naturalny dostęp do światła z okien lub świetlików. W przypadku jego braku konieczne jest stosowanie sztucznego oświetlenia, które nie powinno być włączone przez całą dobę, ale przynajmniej przez 8 godzin dziennie. Nadmierny hałas, zarówno stały, jak i gwałtowny, niekorzystnie wpływa na dobrostan zwierząt, dlatego hodowca musi zadbać o utrzymanie poziomu hałasu poniżej 85 dB. Szczególną uwagę należy poświęcić samicom ciężarnym oraz noworodkom.

Kontrola Zwierząt

Regularne poddawanie zwierząt kontroli, zwłaszcza podczas podstawowych czynności, takich jak karmienie czy usuwanie obornika, jest kluczowe. Kontrole nocne powinny odbywać się przy stałym lub przenośnym oświetleniu. Regularna obserwacja zwierząt, przynajmniej raz dziennie, pomaga im uniknąć cierpienia fizycznego i emocjonalnego.

Karmienie i Pojenie Zwierząt

Hodowca powinien dostosować dietę zwierząt do ich wieku, masy ciała i stanu zdrowia. Dostęp do wody odgrywa kluczową rolę w diecie świń, dlatego hodowca musi zapewnić stały dostęp do niej. Pasza powinna być dostarczana regularnie, a nowo narodzone zwierzęta powinny otrzymać siarę od matki. Higiena sprzętu do karmienia i pojenia jest kluczowa dla zapobiegania rozwojowi bakterii i pasożytów oraz prawidłowego rozwoju trzody.

Warunki Środowiskowe

Projektowanie pomieszczeń dla zwierząt powinno odbywać się w taki sposób, aby nie szkodziło to ich zdrowiu. Podłogi powinny być gładkie, suche, czyste i stabilne, a kojce dostosowane do wymagań poszczególnych grup zwierząt, zapewniając im odpowiednią przestrzeń życiową. Warunki mikroklimatyczne, takie jak temperatura, wilgotność powietrza i stężenie gazów, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt. Monitorowanie poziomów dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru jest istotne, a wentylacja mechaniczna powinna być wsparta systemem awaryjnym.

Prawidłowe zarządzanie warunkami hodowlanymi

Etyczne i efektywne prowadzenie hodowli świń wymaga skrupulatnego przestrzegania opisanych zasad. Wdrożenie tych standardów przyniesie korzyści zarówno dla zwierząt, jak i dla samego gospodarstwa hodowlanego.

Firma Thye-Lokenberg jest jedynym w Polsce producentem rusztów betonowych w systemie „od prosiaka do tucznika”. Już dziś możesz umówić się na rozmowę ze specjalistą, który omówi z Tobą najlepsze rozwiązanie dla Twojego gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *